Anders Nyberg Måleri AB erbjuder i princip alla måleritjänster som förekommer i samband med målning av bostäder, offentliga byggnader, affärslokaler och industrifastigheter.
Våra tjänster

Vi erbjuder följande tjänster:

 • Fönsterunderhåll och fönsterrenovering
 • Brandskyddsmålning
 • Dekorativt måleri
 • Golvmålning med epoxibeläggningar
 • Utvändig betongmålning
 • Utvändig trämålning
 • Våtrumsmålning
 • Servicemåleri
 • Byggservice/totalåtaganden
 • Klottersanering och klotterskydd
 • Upprättande av utrymningsvägar samt målning av efterlysande linjer
 • Färgsättning
 • Plåtmåleri