Referens Kjell Anderson Contracting AB/Premac

Omtanke och kvalité

Kjell Anderson Contracting AB är ett företag som projekterar serviceanläggningar från start till färdig anläggning, inklusive all elektronik och larmanläggningar. Efter igångkörningen tar de hand om all service, antingen via snabbutryckningar eller via serviceavtal. Kjell Anderson Contracting AB är verksamma inom drivmedelsbranschen och några kunder är bl.a. OKQ8, Statoil och Preem.

Nybergs Måleri ger sin service till Kjell Anderson Contracting AB vid nybyggnation, förnyelse eller vid ombyggnationer. Kjell Anderson Contracting AB servar dessutom drygt 400 bensinstationer runt om i Sverige och Nybergs Måleri tar hand om de stationer som finns i Mälardalen.

"Nybergs Måleri har samma kvalitetstänk som vi. Deras omtanke om sin personal, sina kunder och leverantörer är viktigt för oss", säger Kjell. Likaså att de städar efter sig, att det alltid blir ett bra resultat

och att det blir klart på utsatt tid, berättar Kjell Anderson.

"Vi upplever att Nybergs Måleri alltid ställer upp, att de håller vad de lovar och att de kan komma med kort varsel om så krävs", avslutar Kjell Andersson.

Anders Nyberg Måleri