Anders Nyberg Måleri AB erbjuder i princip alla måleritjänster som förekommer i samband med målning av bostäder, offentliga byggnader, affärslokaler och industrifastigheter.
Våra tjänster

Vi erbjuder följande tjänster:

  • Fönsterunderhåll och fönsterrenovering
  • Brandskyddsmålning
  • Dekorativt måleri
  • Golvmålning med epoxibeläggningar
  • Utvändig betongmålning
  • Utvändig trämålning
  • Våtrumsmålning
  • Servicemåleri
  • Byggservice/totalåtaganden
  • Färgsättning