Miljö & Kvalitet

Ett ledord för Nybergs har alltid varit att leverera tjänster med högsta kvalitet och samtidigt värna om miljön. Vi har därför sedan 2003 certifierat oss enligt FR 2000, Målaremästarnas branschanpassade system för miljö- och kvalitetsledning. I systemet ingår även riktlinjer för företagets arbete med arbetsmiljön för att säkerställa att vår personal får arbeta under så bra förutsättningar som möjligt.

För att säkerställa att vi arbetar för minsta möjliga negativa påverkan på miljön har vi under 2003 certifierat oss enligt kraven i ISO 14001.

För att ytterligare säkerställa att vi levererar vad våra kunder förväntar sig, genomför vi fortlöpande kundenkäter enligt Proffsindex - ett system utarbetat av Målaremästarna för kontroll över hur våra tjänster tas emot av våra kunder.

Affärsidé

Anders Nyberg Måleri AB skall erbjuda våra kunder högsta engagemang- och servicenivå inom samtliga våra verksamhetsgrenar, målerientreprenader, servicemåleri, byggservice.

Vi ska utföra våra arbeten med arbetssätt och material som minimerar miljöpåverkan och maximerar kvalitén.

Våra kunder ska uppfatta oss förtroendeingivande, pålitliga, proffsiga och det ska vara lönsamt att anlita oss. Gärna med ansvar som totalentreprenör.

Vi strävar efter långvariga och återkommande relationer.

Vi ska sträva efter god lönsamhet och en trygg anställning.

Våra Visioner

  • Nybergs arbetar för att höja statusen på måleriyrket genom att bemöta våra kunder på ett proffsigt och ansvarstagande sätt. Ansvar för kvalitet och miljöfrågor ska vara ett ledord för Nybergs måleri.
  • Nybergs verksamhet ska vara långsiktig, hålla hög kvalitet och ha god ekonomi. Vi ska:
    • Som entreprenörer var det bästa alternativet för våra beställare.
    • Som arbetsgivare betraktas som den mest attraktiva inom branschen.

Anders Nyberg Måleri AB
Johan Nyberg